free website builder app

Arvot

Historiallisen rakennuksen säilyttäminen on hyvä sijoitus ja kannattaa aina.
Vanhat rakennukset ovat osa kulttuuriperintöä. 

Kun restaurointi tehdään ammattitaidolla eli käytetään perinteisiä rakennusmenetelmiä ja materiaaleja sekä kunnioitetaan rakennuksen alkuperäistä estetiikkaa, talo säilyttää arvonsa ja säilyy seuraaville sukupolville. Kaiken voi kunnostaa, jos vain haluaa.


Vanhoja rakennuksia ei yleisesti pidetä sijoituskohteena, vaan niiden katsotaan tuottavan vain kuluja. Asiaa lähemmin tarkasteltaessa huomataan kuitenkin, että arvoa on useammassakin mielessä, myös taloudellisessa, jos sijoitus on pitkäaikainen.


Kun kuljemme ja teemme havaintoja ympäristössämme, voimme huomata siellä täällä huonokuntoisia, jopa romahtaneita rakennuksia. Rakennusten huono kunto johtuu piittaamattomuudesta.

Tämän rakennuksen kunnosta ei ole huolehdittu. Jos rakennusta olisi pidetty edes kohtuullisessa kunnossa, sen arvo olisi säilynyt ja sillä olisi kysyntää. Rakennuksen kunnossapitoon sijoitetut varat olisi saatu takaisin korkoineen omaisuutta realisoitaessa.

Taloudellisten arvojen lisäksi vanhalla rakennuksella on muita arvoja, joita ei voida rahassa mitata, eikä menetettyjä arvoja rahalla edes saa. Edellisten polvien aikaansaannokset näkyvät ja säilyvät vanhassa rakennetussa ympäristössä. Nykyinen omistaja on yksi lenkki siinä pitkässä ketjussa, joka jatkuu seuraaville sukupolville. Hänellä on myös vastuu siitä, että ketju ei katkea.


Rakennettu ympäristö on yhteistä kansallisomaisuuttamme. Sen vuoksi ei ole samantekevää, kuinka tätä yhteistä omaisuutta hoidetaan.


Kasvavassa määrin rakennuksen alkuperäisyys on tärkeä tekijä ostopäätöstä tehtäessä. Kysynnän kasvu vaikuttaa luonnollisesti myös luovutushintoihin. Kohteen haluttavuuteen vaikuttaa se, kuinka paljon alkuperäistä on säilynyt. Tärvelty kohde ei ole mielenkiintoinen. Antiikkiesineissä tämä ilmiö on ollut havaittavissa jo vuosia. Tulevina vuosina tämä toistuu myös rakennuksissa.