make your own website

Neuvonta, suunnittelu, tutkimus

Tälle sivulle on koottu kunnostamis- tai restaurointihanketta edeltävät vaiheet.

Neuvonta

ES Perinnemestarit antaa rakennuksen omistajalle hänen tarvitsemansa tiedon rakennuksen säilyttämistä varten. Korjaukseen liittyvän arvioinnin lisäksi hoidamme myös kunnostusavustusten hakuja.

Neuvonta:

  • Teemme ajoituksen rakennuksen iästä.
  • Kartoitamme rakennuksen korjaustarpeen.
  • Annamme ehdotuksen suoritettavista toimenpiteistä.
  • Järjestämme yhteydet oikeisiin tahoihin.
  • Hoidamme tarvittaessa yhteydenpidon viranomaisiin kunnostusavustusten hakemisessa ja tiliselvitysten tekemisessä.
  • Toteutamme tarvittaessa koko hankkeen avaimet käteen periaatteella.
  • Palvelu painottuu vanhoihin rakennuksiin. Vanhana rakennuksena voidaan pitää yli 25-vuotiasta rakennusta.

Suunnittelu

Kokemuksemme auttaa kunnostajaa arvioimaan tulevia kustannuksia sekä ajankäyttöä, tekemään oikeita ja tarpeellisia korjaustoimenpiteitä mutta myös välttämään turhaa työtä.

Suunnittelu:

  • Korjaussuunnitelman laatiminen kunnostustyötä varten.
  • Korjaussuunnitelman laatiminen kunnostusavustusten hakemista varten. Haku hyvin tehdyllä suunnitelmalla tuottaa usein myös tulosta.
Aivan huonokuntoiset rakennusosat, joiden korjaaminen näyttää mahdottomalta, voidaan kunnostaa täysin käyttökelpoiseksi.  Korjaus on perusteltua erityisesti silloin, jos korjattavat osat ovat rakennuksen alkuperäisiä.

Tutkimus

Rakennushistoriatutkimus

Käymme läpi rakennuksen osat yksityiskohtaisesti. Inventointi suoritetaan silmämääräisesti. Rakenteita ei avata. Inventoinnissa pyritään selvittämään rakennuksen ikä ja siihen myöhemmin tehdyt muutokset. Inventoinnin perusteella laadimme inventointikertomuksen, joka on pohjana myöhemmin tehtäville korjaussuunnitelmille. Inventoinnin onnistuminen edellyttää, että tutkija on perehtynyt rakennuksiin monilta aikakausilta ja tuntee perusteellisesti tyylihistorian.

Väritutkimus

Rakennuksen värityksen suunnittelun pohjana on oltava väritutkimus. Tutkimuksessa käymme läpi kaikki kohteen väripinnat kerroksittain. Tutkimus edellyttää tietämystä eri tyylikausina käytetyistä väreistä ja väriyhdistelmistä sekä myös teknistä taitoa väripintojen esilleottamiseen. Laadimme tutkimuksen tuloksista raportin ja voimme myös tehdä ehdotuksen käytettävistä väreistä.

Galleria