best web building software

Referenssit

Olemme työskennelleet vanhojen rakennusten parissa jo monta vuosikymmentä.

Kaj Cygnaeus

Kajn restaurointiura alkoi 1980-luvun puolivälissä.Yritys on toiminut vuodesta 2010.


Referenssiluettelo


PÄÄTOIMESSA SUORITETUT TYÖT:

Heinolan kaupunki

Museotoimi 1984-2010


Lääninkivalteri Aschanin talo 1700-luvulta

Rakennuksen puuosien ja museoesineiden restaurointi

Restauroinnin dokumentointi

Vuosina 1986-1989


Museon päävarasto

Säilytystilan kalusteiden suunnittelu ja toteutuksen valvonta 1991.


Työläismuseorakennukset 1900-luvun alkupuolelta 

- Rakennusten siirron dokumentointi 1984

- Restauroinnin valvonta 1990-1995


WPK-talo 1800-luvun loppu

Mukailumaalaustyöt, ootraus ja marmorointi 1998


Taidemuseo

Näyttelykalusteiden suunnittelu ja toteutus 1990-luku


Kaupunginmuseo

Näyttelykalusteiden suunnittelu ja toteutus 2000-luku


Näiden lisäksi:

- Kaupunkialueella purettavien rakennusten dokumentointi.

- N. 150 museokokoelmaan kuuluvan antiikkihuonekalun restaurointi

- Kulttuurihistoriallisten näyttelyiden ja taidenäyttelyiden rakentaminen. Yhteensä 230 näyttelyä.


SIVUTOIMISET TYÖT:

Heinolan kaupunkiseurakunta

Vanhan pappilan huonekalujen kunnostus 1986


Rakennusmaalaustöitä Turussa, Lahdessa ja Heinolassa 1990


Antiikkiesineiden restaurointia yksityishenkilöille 1990–2000 -luku


TEKIJÄN OMISTUKSESSA OLEVAT TYÖKOHTEET:


Loma-asunto, Pertunmaa

Hirsisen päärakennuksen ja saunarakennuksen rakentaminen 1990-luku


Maatilan rakennusten kunnostus, Pertunmaa

Päärakennus ja talousrakennukset 1990-luku


Kerrostalohuoneisto, Helsinki, Fredrikinkatu

Huoneiston peruskorjaus 1996


Loma-asunto, Pertunmaa

Lautarakenteisen loma-asunnon ja piha-alueen peruskorjaus 1998


Loma-asunto, Villa Cygnaeus, Pertunmaa

Hirsirakenteisen loma-asunnon suunnittelu ja toteutus 2006-2010


Ahvenniemi, Pertunmaa

Talonpoikaistalo 1820-luvulta Restauroinnin suunnittelu ja toteutus, korjaussuunnitelmien laatiminen

Alkanut 2011, jatkuu edelleen

Suojelurakennnus, Museoviraston ja ELY-keskuksen avustuskohde


YRITYSTOIMINTA

E S Perinnemestarit toiminimi


Maatilan päärakennus, 1800-luku, Sysmä

Salin ja eteisen kunnostus, savirappauksen restaurointi 2010


Vanha-Rantala talomuseo, 1800-luku, Pertunmaa

Ulkoikkunoiden kunnostus 2010

Museoviraston avustuskohde


Kaupunkitalo, 1700-luku, Porvoo

Alkuperäisten ulko-ovien kunnostus 2010


Heinolan kirkko, 1800-luku, Heinola

Virsinumerotaulun valmistus, säilytyskalusteiden valmistusta, lattian ja penkkien huoltomaalausta, väritutkimus Siunauskappelista 2011.


Kerrostalohuoneisto, 1950-luku, Helsinki

Keittiökaluston valmistus ja asennus, tulisijan muuraus, huoneiston yleiskunnostus 2011


Koulurakennus, 1920-luku, Heinola

- Avokuistin rakentaminen alkuperäisen mallin mukaan 2011

- Korjaussuunnitelman laatiminen rakennusperinnön hoitoavustuksen hakemista varten


Vanha-Rantala talomuseo, 1800-luku, Pertunmaa

Korjaussuunnitelman laatiminen entistämisavustuksen hakemista varten 2011.


Maatilan päärakennus, 1800-luku, Juva

Ikkunoiden ja ovien valmistus, vanhojen ikkunoiden kunnostus 2011.


Maatilan päärakennus, 1900-luku, Joensuu

Korjaustarpeen arviointi ja korjaussuunnitelman laatiminen 2011.


Asuintalo, 1940-luku, Rääkkylä

Korjaustarpeen arviointi ja korjaussuunnitelman laatiminen 2011.


Kuortinkartano, 1920-luku, Pertunmaa

Ikkunoiden kunnostus 2011

ELY-keskuksen avustuskohde


Loma-asunto, 1900-luku, Mikkeli

Ikkunoiden kunnostus 2011


Loma-asunto, uusi, Mäntyharju

Ikkunoiden ja ovien valmistus 2012


Kerrostalohuoneisto, 1920-luku, Helsinki

Lattian koristemaalaus 2012


Entinen kestikievarirakennus, 1800-luku, Hirvensalmi

Korjaussuunnitelman ja kustannusarvion laatiminen 2012.


Maatilan päärakennus, 1800-luku, Sysmä

Yläkerran huoneen kunnostus 2012


Koulurakennus, 1920-luku, Heinola

Hirsirungon kunnostus 2012

ELY-keskuksen avustuskohde


Asunto Oy Helsinginkatu 15, 1920-luku, Helsinki

Porrashuoneiden tammisten ulko-ovien restaurointi 2012


Maatilan päärakennus, 1900-luku, Hirvensalmi

Tuvan lattian kunnostus ja maalaus 2012


Loma-asunto, 1900-luku, Hartola

Talousrakennuksen hirsirungon kunnostus, päärakennuksen kuistin kunnostus, räystäskourujen asennus 2012


Vanha-Rantala talomuseo, 1800-luku, Pertunmaa

Hirsirungon kunnostus 2012

Museoviraston avustuskohde


Loma-asunto, 1970-luku, Mäntyharju

Rakennuksen peruskorjaus 2012


Asuinrakennus, 1800-luku, Orimattila

Korjaussuunnitelman laatiminen entistämisavustuksen hakemista varten 2012


Loma-asunto, 1940-luku, Pertunmaa

Ikkunoiden kunnostus 2012


Maatilan päärakennus, 1900-luku, Kouvola

Hirsirungon kunnostus, ulkovuorauksen asennus, lattiarakenteen kunnostus 2013


Kiviniemen kartano, 1800-luku, Pyhtää

Yläkerran huoneen rakentamien, portaan rakentaminen 2013


Loma-asunto, 1900-luku, Mikkeli

Portaan rakentaminen, sisäovien kunnostus 2013


Asuinrakennus, 1900-luku, Heinola

Korjaustarpeen arviointi ja korjausehdotuksen tekeminen rakennuksen kunnossapitoa varten 2013.


Koulurakennus, 1920-luku, Heinola

Ulkolaudoituksen kunnostus, maalinpoistotyö ja ulkomaalaus 2013

ELY-keskuksen avustuskohde


Asuinrakennus, 1800-luku, Orimattila

Hirsirungon kunnostus 2013.


Maatilan päärakennus, 1700-luku, Pertunmaa

Sisäikkunoiden kunnostus 2013.


Vanha-Rantala talomuseo, 1800-luku, Pertunmaa

Talousrakennuksen huopakaton uusiminen 2013

Museoviraston avustuskohde


Asunto Oy Helsinginkatu 15, 1920-luku, Helsinki

Pihanpuolen ulko-ovien valmistus ja asennus 2013


Laulu-Miesten kiinteistö Oy, 1940-luku, Helsinki

Pihanpuolen ulko-ovien valmistus ja asennus 2013


Asuinrakennus, 1800-luku, Mäntyharju

Korjaustarpeen arviointi ja korjaussuunnitelman laatiminen rakennusperinnön hoitoavustuksen hakemista varten 2013


Heinolan kaupunki, museotoimi, museorakennukset

- Ulkomaalaus keittomaalilla.

- Ulkoportaiden suunnittelu ja toteutus kaupunginmuseorakennukseen ja Lääninkivalteri Aschanin taloon 2013


Maatilan päärakennus, 1920-luku, Pertunmaa

- Tuvan ja keittiön kunnostuksen suunnittelu, keittiökalusteiden valmistus ja asennus.

- Lattiarakenteiden peruskunnostus, ikkunoiden kunnostus, tilojen pintakäsittelytyöt 2014


Heinolan kaupunki, museotoimi

Näyttelyrakenteiden valmistus Barokki-näyttelyyn 2014


Maatilan päärakennus, 1920-luku, Hartola

Korjaustarpeen arviointi ja korjaussuunnitelman laatiminen 2014


Entinen Suvi-Pinx alueen päärakennus, 1900-luku, Sysmä

Ovien ja ikkunoiden kunnostus 2014


Asuinrakennus, 1930-luku, Pertunmaa

Hirsirungon kunnostus Korjaussuunnitelman laatiminen rakennusperinnön hoitoavustusta varten 2014


Koulurakennus, 1920-luku, Heinola

Ikkunoiden kunnostus 2014

Ely-keskuksen avustuskohde


Maatilan päärakennus, 1930-luku, Hartola

Sisäovien kunnostus ja valmistus 2014


Loma-asunto, 1950-luku, Pertunmaa

Talousrakennuksen vesikatteen uusiminen 2014.


Loma-asunto, 1950-luku, Mikkeli

- Ikkunoiden kunnostus

- Korjaussuunnitelman laatiminen rakennusperinnön hoitoavustuksen hakemista varten 2014

ELY-keskuksen avustuskohde


Kuortinkartano, 1920-luku, Pertunmaa

Korjaussuunnitelman laatiminen rakennusperinnön hoitoavustuksen hakemista varten 2014.


Omakotitalo, 1930-luku, Pertunmaa

Korjaussuunnitelman laatiminen rakennusperinnön hoitoavustuksen hakemista varten 2014.


Omakotitalo, 1930-luku, Kouvola

Korjaustarpeen arviointi ja korjausehdotuksen tekeminen rakennuksen kunnossapitoa varten 2014.


Virtaan kartano, 1800-luku, Sysmä

Sisäkaton kunnostus.

Eteisen ja ruokasalin lattioiden koristemaalausten restaurointi 2015.


Loma-asunto, 1930-luku, Heinola

Lattiarakenteiden kunnostus 2015.


Entinen kauppakiinteistö, 1800-luku, Mäntyharju

Korjaustarpeen arviointi ja korjaussuunnitelman laatiminen 2015.


Loma-asunto, 1950-luku, Mikkeli

Yläkerran sisustuksen ja ulkokuistin ennallistaminen alkuperäiseen arkkitehdin suunnittelemaan muotoon 2015.


Loma-asunto, 1900-luku, Pertunmaa

Saumapeltikatteen ja sadevesijärjestelmän asennus 2015.


Asunto Oy Helsinginkatu 15, 1920-luku, Helsinki

Parvekeovien maalaustyö, ravintolan ulko-oven kunnostus 2015.


Kaupunkitalo, 1700-luku, Porvoo

Talousrakennusten vesikatteen uusiminen.


Vanha-Rantala talomuseo, 1800-luku, Pertunmaa

Keittiön lattiarakenteen kunnostus 2015.

Museoviraston avustuskohde.


Loma-asunto, 1940-luku, Pertunmaa

Talousrakennusten peruskorjaus 2015


Kerrostalohuoneisto, 1800-luku, Tukholma

Säilytystilojen tilankäytön suunnittelu ja kalusteiden valmistus ja asennus 2016.


Maatilan rakennukset, 1800-luku, Sysmä

- Uimakopin ja laiturirakenteen suunnittelu ja totetus.

- Talousrakennuksen vesikatteen uusiminen 2016.


Virtaan kartano, 1800-luku, Sysmä

Sadevesijärjestelmän asennus 2016.


Loma-asunto, 1950-luku, Mikkeli

Tiilikatteen kunnostus ja maalaus 2016.


Loma-asunto, 1940-luku, Pertunmaa

Talousrakennuksen ulkomaalaus 2016.


Asunto Oy Helsinginkatu 15, 1920-luku, Helsinki

Parvekeovien maalaus 2016.


Kuortinkartano, 1920-luku, Pertunmaa

Suojelurakennuksen vesikatteen uusiminen 2016.

ELY-keskuksen avustuskohde.


Asunto Oy Mikkeli, 1930-luku, Mikkeli

Ulko-ovien korjaus ja maalaus 2016.


Maatilan rakennukset, 1920-luku, Pertunmaa

Aittarakennuksen hirsirungon ja lattioiden korjaus sekä vesikatteen uusiminen 2016.


Kerrostalohuoneisto, 1900-luku, Lahti

Sisäovien ja karmien kunnostus 2016.


Alinen paviljonki Artjärven museoalueella, 1800-luku, Orimattila

Hirsirungon kunnostus, vesikatteen uusiminen 2016.

Museoviraston avustuskohde.


Maatilan päärakennus, 1800-luku, Kangasala

Kuistin ikkunoiden kunnostus ja asennus 2016.


Kerrostalohuoneisto, Helsinki

Kaapistojen ovien valmistus ja asennus 2017


Kiviniemen kartano, 1800-luku, Pyhtää

Toimistorakennuksen ovi-ikkunoiden asennus 2017


Kerrostalohuoneisto, Helsinki, 1950-luku

Keittiökalusteiden asennus 2017


Entinen koulurakennus, Heinola, 1920-luku

Huoneen lattian ja lattiarakenteiden uusiminen 2017


Omakotitalo, 1900-luku, Hämeenkoski

Hirsirungon kunnostus 2017


Vanhojen puuikkunoiden kunnostuskurssi

Ahvenniemi huhtikuu 2017


Entinen kaupparakennus, Mäntyharju, 1860-luku

Ulkoikkunoiden kunnostus 2017

ELY-keskuksen avustuskohde


Virtaan kartano, Sysmä, 1800-luku

Talousrakennuksen katon kunnostus ja vellikellon asennus takaisin paikoilleen 2017


Omakotitalo, Pertunmaa, 1940-luku

Ulkoseinän kunnostus ja eristeiden uusiminen 2017


Laitaatsalmen telakka-alue, Savonlinna

Voima-aseman ulkoikkunoiden kunnostus 2017


Maalinkeittotapahtuma Asikkalassa

Suovolan nuorisoseuran talo heinäkuu 2017


Alinen paviljonki Artjärven museoalueella, 1840-luku, Orimattila

Kuistin ja seinien pärevuorauksen kunnostus 2017

Museoviraston avustuskohde


Talousrakennus, 1900-luku, Pertunmaa

Rakennuksen rungon ja perustuksen kunnostus 2017


Lomarakennus, Pertunmaa, suunnitellut Alvar Aalto 1946

Puisten räystäskourujen valmistus 2017


Maatilan päärakennus, 1900-luku, Joutsa

Korjaustarpeen arviointi 2017  


Tampereen museokeskus Vapriikki

Kaakeliuunin kaakeleiden pystytys näyttelyrakenteeseen 2017  


Maatilan päärakennus, Mäntyharju, 1860-luku

Yläkerran ikkunoiden asennus 2017 


Laitaatsalmen telakka-alue, Savonlinna

- Konepajarakennuksen (1950-luku) ikkunoiden ja ovien kunnostus 2018

- Huoltorakennusten ikkunoiden ja ovien kunnostus 2018

Museoviraston avustuskohde


Omakotitalo, 1940-luku, Joutsa

- Korjaustarpeen arviointi 2018


Maatilan päärakennus 1900-luku, Pertunmaa

- Ulkovuorauksen ja eristeiden uusiminen 2018


Maatilan päärakennus, 1900-luku, Janakkala

- Korjaustarpeen arviointi


Vanha-Rantala talomuseo, 1800-luku, Pertunmaa

- Lattiarakenteen kunnostus 2018

Museoviraston avustuskohde


Maalinkeittotapahtuma Padasjoella

- Kotiseutumuseolla elokuussa 2018


Maatilan päärakennus, 1800-luku, Kangasala

- Ikkunoiden kunnostus 2019


Museohöyrylaiva Mikko, 1900-luku, Savonlinna

- Ikkunoiden kunnostus 2019


Maatilan päärakennus, 1900-luku, Joutsa

- Hirsirungon kunnostus 2019


Talousrakennus, 1900-luku, Pertunmaa

- Saunan rakentaminen talousrakennukseen 2019


Saunarakennus, 1940-luku, Luhanka

- Rakennuksen peruskorjaus 2019


Virtaan kartano, 1800-luku, Sysmä

- Förmaakin, kirjaston ja toimiston sisustuksen restaurointi,

- Kirjaston kalusteiden suunnittelu ja asennus 2020


Entinen maatilan päärakennus, 1900-luku, Mäntyharju

- Hirsirungon korjaus 2020

Ely-keskuksen avustama hanke


Metsänvartijan asuintalo 1920-luku, Sysmä

- Perustuksen kunnostus ja siihen liittyvät maansiirtotyöt 2020


Maatilan päärakennus 1900-luku, Joutsa

- Tuvan lattiarakenteen uusiminen ja vanhojen lattialautojen asennus 2020


Maatilan päärakennus, 1700-luku, Pertunmaa

- Ulko-ikkunoiden maalauskunnostus 2020


Rapalan kartano, Sysmä

Suunnitellut arkkitehti W.G. Palmqvist 1920-luku

- Päärakennuksen julkisivun puuosien ja ikkunoiden kunnostus

ja julkisivun ulkomaalaus 2020


Edellä mainittujen töiden lisäksi erittelemätön määrä pienimuotoisempia rakennusten korjauksia, huonekalujen korjauksia, korjausehdotuksia, korjausneuvontaa sekä koulutustapahtumia.


Galleria

Eri toimialueita

Kengittäminen

Tuvan lattian kunnostaminen

Betoniperustuksen kunnostaminen